THE UPGRADE!ISTANBUL NOMAD

please scroll down for English version

15 Aralık 2005
17:00- Murat Ertel, Ceren Oykut, Anabala ve YoÄŸurt Teknolojileri’nden Cemil
Türün “teknolojik donanım ve yönetim mekanizmasıyla yerel ve global içerik”
üzerine konuşacaklar.

Ceren Oykut bu konuşmayı canlı bir sanatsal mudaheleyle soyutlayacak.

YoÄŸurt Teknolojileri
Yoğurt Teknolojileri, bir grup sanatçı ve mühendis tarafından 1997 yılında,
Ä°stanbul’da kuruldu. O zamandan bu yana Türkiye ve dünyada animasyon,
animasyon araçları, yazılım, bilgisayar oyunları geliştiren bir firma olarak
çalışmaktadır.

Anabala
İstanbul sesleri ve kültü üzerine odaklanan çok-disiplinli bir projedir:
müzisyen Murat Ertel ve Ceren Oykut’un sanatsal ilgilerinin karşılıklı
transferi fikrinden hareket etmektedir. Mizah, parodi, sürpriz gibi ögeleri
temel maddeleri olarak kullanan performanslarını 2002 yılından bu yana
gerçekleştirmektedirler. Anabala ctrl_alt_del projesinin 2003 CD seçkisinde
yer aldı. Çeşitli sergi ve NOMAD etkinliklerde Sırbistan-Karadağ, İsrail,
Hollanda ve Türkiye’de performanslar gerçekleştirdi. Köln kentinden bir grup
müzisyen ve sanatçı ile K34–Köln-İstanbul Kültürel Değişim Projesini kurdu.

@ 17:00 santralistanbul
Silahtarağa, Haliç (|stanbul Bilgi Ünıversitesi, Dolapdere Kampüsü Ana
Kapısında saat 16:45’de servis vardır)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

THE UPGRADE!ISTANBUL
NOMAD

15th of December 2005
17:00- Discussion on “local and global content with technological
infrastructure” with Murat Ertel and Ceren Oykut of Anabala and Cemil Turun
of Yogurt Technologies.

Ceren Oykut will make a real-time artistic intervention during the talk.

Yogurt Technologies
Yogurt Technologies was founded by a group of artists and engineers in
Istanbul in 1997. Since then, the firm has developed animation, animation
tools, software and computer games for a wide variety of clients in Turkey
and abroad.

Anabala
Anabala is a multidisciplinary project concentrating on Istanbul’s sounds
and cult. The project consists of two artists: Murat Ertel and Ceren Oykut.
They create multi-disciplinary pieces by taking the aspects of humour,
parody and surprise as the basic elements of their performances. They have
contributed to the compilation of ctrl-alt-del 2003. Anabala has performed
for the exhibitions and NOMAD programmes in Israel, Serbia and Montenegro,
the Netherlands and Turkey. Anabala has also started to collaborate with
musicians, sound-artists and visual artists from Cologne, Germany, and has
formed another group called K34–Cologne-Istanbul Cultural Exchange Project.

@ 17:00 santralistanbul
Silahtaraga, Halic (there is a shuttle bus from Istanbul Bilgi University,
Main Entrance of Dolapdere Campus, at 16:45)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

The Upgrade! Istanbul is a monthly gathering for new media artists,
academicians, practitioners, curators and for all of the other actors of
digital culture, organized by NOMAD and hosted by santralistanbul.

The Upgrade! is a network of international monthly meetings in the field of
art and technology. Founded by media artist Yael Kanarek in 1999, the
Upgrade! exists as forums for artists, designers, critics, curators and
educators who form the communities in different cities to discuss and share
knowledge. Current nodes include Boston, Chicago, Montreal, Munich, NYC,
Oklahoma City, Scotland, Seoul, Sofia, Tel-Aviv, Istanbul, Vancouver and
Toronto. Host organisations include Eyebeam, Turbulence.org , New Media
Scotland, Art Centre Nabi, The Western Front, The Society for Arts and
Technology (SAT), InterSpace, I-camp, DCA, CCA, No-Org.net, Art Interactive,
santralistanbul, Open-Node.com and TUBE.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

http://www.nomad-tv.net/upgrade